Československá psychologie
Hybernská 8, 110 00 Praha 1, tel/fax 222 221 652
Aktuální číslo | Vyhledávání | Archiv | Redakční rada | Předplatné | Informace pro přispěvatele

 

PŘEDPLATNÉ

ČESKOSLOVENSKÁ PSYCHOLOGIE. Vydává Psychologický ústav AV ČR, v. v. i., Hybernská 8, 110 00 Praha 1.

Informaci o předplatném podává, objednávky pro Českou a Slovenskou republiku přijímá a distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele společnost ADISERVIS, s. r. o., Na Nivách 18, 141 00 Praha 4. Příjem objednávek tel.: 603215568, 241484521, e-mail: adiservis@seznam.cz, příjem reklamací emailem. Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele. Objednávky do zahraničí vyřizuje ADISERVIS, s. r. o., Na Nivách 18, 141 00, Praha 4, tel.: 241484521, 603215568, e-mail: adiservis@seznam.cz; MediaCall, s. r. o., Vídeňská 546/55, 639 00 Brno, tel.: +420 532 165 165, e-mail: export@mediacall.cz, www.predplatnedozahranici.cz.

Cena jednoho čísla 95 Kč, celoroční předplatné 540 Kč. Vychází 6x ročně. Sazba: František Lávička, Praha. Tiskne: Ofsetová tiskárna, s. r. o.

© Psychologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2019.