Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Vizuální percepce a její narušení u schizofrenního onemocnění – přehledová studie
Výzkum vizuální percepce u schizofrenie přinesl mnoho poznatků naznačujících narušení percepce u pacientů trpících schizofrenií. Tato narušení se projevují v abnormalitách v percepční organizaci, ale i v subtilnějších symptomech, jako v senzitivitě ke kontrastu, v percepci tvaru či pohybu. Tato narušení jsou přítomna jak u pacientů v remisi, tak u jejich příbuzných a mění se v průběhu nemoci. Předpokládá se, že jsou dílčí manifestací neurobiologických abnormalit a změn konektivity v mozku, a proto jejich zkoumání může přispět k lepšímu porozumění onemocnění. Příspěvek přináší přehled nejdůležitějších výzkumných zjištění týkajících se narušení vizuální percepce u schizofrenie.
Klíčová slova: vizuální percepce, schizofrenie, percepční organizace, vizuální zpracování
Martin Paštrnák, Aneta Dorazilová, Mabel Rodriguez (2017). Vizuální percepce a její narušení u schizofrenního onemocnění – přehledová studie. Československá psychologie, 61(6), 593-601.

Visual perception and its impairments in schizophrenia – summary article
Research on visual perception in schizophrenia has brought a large amount of data showing perceptual impairments in patients suffering from schizophrenia. These impairments manifest in abnormalities in perceptual organization as well as in more subtle symptoms such as contrast sensitivity, form and motion perception. They are present even in patients in remission and in their relatives and they change during the course of the illness. Considering that they are partial manifestations of neurobiological abnormalities and alterations in connectivity in the brain, investigating them might contribute to better understanding of the illness. The article presents a summary of major research in visual perception impairments in schizophrenia.
Keywords: visual perception, schizophrenia, perceptual organization, visual processing