Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Kontrola validity dat v kvalitativním psychologickém výzkumu
Autoři v článku popisují různé techniky používané ke kontrole validity v kvalitativním výzkumu. Značné množství existujících postupů rozdělili na techniky týkající se 1. shromažďování informací o zkoumaném jevu a 2. analýzy a interpretace shromážděného materiálu. V rámci první kategorie identifikovali procedury týkající se a) povahy dat, b) role výzkumníka, c) výběru respondentů, a d) samostatnou subkategorii triangulace. Druhou kategorii tvoří techniky týkající se a) reflexivní a dialogické povahy kvalitativního výzkumu, b) nestrannosti a kritičnosti badatele, c) konkrétních postupů při vyhodnocování dat a formulací závěrů a d) techniky odkazující k integritě, koherenci a rozložení zkoumaného souboru dat. Pozornost věnovali také faktorům, které mohou ohrozit validitu v kvalitativním výzkumu.
Klíčová slova: kvalitativní výzkum, kontrola validity
Čermák, Ivo - Štěpaníková, Irena (1998). Kontrola validity dat v kvalitativním psychologickém výzkumu. Československá psychologie, 42(1), 50-62.

Abstract not available.
Keywords: qualitative research, control of validity