Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Česká verze škály zvídavosti vůči sobě (SCAI-CZ) a její využití u adolescentů: pilotní aplikace, základní psychometrické vlastnosti a normy
Cíl. Cílem studie bylo ověřit faktorovou strukturu české verze Self-Curiosity Attitude-Interest Scale (SCAI-CZ) pro studenty gymnázií, zjistit reliabilitu české verze škály a připravit normy nástroje. Zvídavost vůči sobě, kterou škála SCAI-CZ měří, je postojovou motivací jedinců k poznávání sebe samých a k odhalování nových aspektů svého psychického fungování.
Výzkumný soubor. Studie se zúčastnilo 2356 českých studentů gymnázií ve věku 15–19 let. Ve studii participovalo 1406 studentek a 950 studentů. Výzkumný soubor zahrnuje 2,75 % studentů českých gymnázií.
Statistická analýza. K ověření faktorové struktury nástroje SCAI-CZ pro adolescenty byla využita konfirmační faktorová analýza. Pro stanovení reliability byly využity koeficienty omega.
Výsledky. Konfirmační faktorová analýza potvrdila dvoufaktorovou strukturu české verze nástroje SCAI-CZ. Reliabilita nástroje dosáhla hodnoty 0,72. Byly připraveny normy nástroje SCAI-CZ pro české studenty gymnázií ve věku 15–19 let.
Limity. Potvrzení konstruktové validity nástroje bylo pro tuto studii převzato z originální studie autorů škály.
Klíčová slova: psychologie osobnosti, zvídavost, zvídavost vůči sobě, Self-Curiosity Attitude-Interest Scale
Martina Friedlová, Martin Lečbych, Daniel Dostál, Martin Dolejš, Jaroslava Suchá, Filippo Aschieri (2018). Česká verze škály zvídavosti vůči sobě (SCAI-CZ) a její využití u adolescentů: pilotní aplikace, základní psychometrické vlastnosti a normy. Československá psychologie, 62(6), 591-601.

Czech version of the Self-Curiosity Attitude-Interest Scale (SCIS), and its use in adolescents: pilot applications, psychometric properties and normative study
Objectives. The purpose of this study was to verify the factor structure of the Czech translation of Self-Curiosity Attitude-Interest Scale (SCAI) in Czech grammar schools, students and to explore reliability of the scale. Curiosity about self was initially conceptualized as the desire that people have to explore and understand themselves and their psychological functioning beyond what they already know about themselves.
Sample and setting. A total of 2356 Czech adolescents, aged 15–19, who studied grammar school participated in the study. The research sample consisted of 1406 female students and 950 male students. The sample covered 2,75 % of the Czech adolescent population at grammar schools.
Statistical analysis. Confirmatory factor analysis was used to verify the factor structure of the Self-Curiosity Attitude-Interest Scale. Omega coefficients were used as the estimates of reliability.
Results. CFA confirmed two-factor structure of the Czech version of Self-Curiosity Attitude-Interest Scale. Reliability reaches a value of 0.72.
Study limitation. The construct validity of the SCAI-CZ was taken over from the study published by the authors of the scale.
Keywords: personality, curiosity, self-curiosity, Self-Curiosity Attitude-Interest Scale