Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Formální vlastnosti dotazníku TCI testované na datech adolescentů
Cílem studie bylo ověření psychometrické integriy Cloningerova dotazníku temperamentu a charakteru TCI na datech získaných od 141 studentů a 162 studentek v rámci přijímacího řízení na lékařskou fakultu. Nálezy přinesly obecně podporu pro existenci Cloningerem postulovaných tří temperamentových dimenzí a tří dimenzí charakterových. Data však nepodpořila existenci Persistence jako relativně nezávislé čtvrté temperamentové dimenze.
Klíčová slova: Cloninger, TCI, faktorová analýza, psychometrie, studenti medicíny
Kožený, Jiří - Tišanská, Lýdie (1998). Formální vlastnosti dotazníku TCI testované na datech adolescentů. Československá psychologie, 42(1), 75-83.

Abstract not available.
Keywords: Cloninger, TCI, factor analysis, psychometrics, students of medicine