Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Osobnostní profil detoxikovaných žen s diagnózou F10.2: Prediktivní potenciál Cloningerova dotazníku temperamentu a charakteru
Cílem validizační studie bylo předběžné ověření potenciálu Cloningerova Dotazníku temperamentu a charakteru TCI diskriminovat diference mezi osobnostním profilem získaným na souboru 100 náhodně vybraných zdravých a 101 detoxikovaných žen s diagnózou F10.2. Záměrem studie nebylo testování žádné z existujících teorií návykového chování.
Rozbor nálezů, provedený GLS MANOVA a vícenásobnou regresní analýzou s korekcí pro věk, přinesl podklady jednak pro statisticky významně odlišný profil žen s dg. F10.2 ve srovnání s profilem žen zdravých, jednak pro prediktivní validitu skórů TCI.
Klíčová slova: TCI, Cloninger, F10.2, validita, GLS MANOVA, vícenásobná regresní analýza
Kožený, Jiří - Tišanská, Lýdie - Dvořák, Václav (1998). Osobnostní profil detoxikovaných žen s diagnózou F10.2: Prediktivní potenciál Cloningerova dotazníku temperamentu a charakteru. Československá psychologie, 42(1), 84-90.

Abstract not available.
Keywords: TCI, Cloninger, F10.2, validity, GLS MANOVA, multiple regression analysis