Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Teoretické studie
Riziko a resilience
V posledních dvaceti letech se v odborné literatuře věnuje stále větší pozornost osobám, jež v dětství procházly vysoce "rizikovým" prostředím, jímž však zůstávají prakticky nedotčeny. Označují se jako neporazitelné či nezdolné. Článek shrnuje poznatky o vzájemném vztahu rizika a resilience na podkladě údajů tradovaných odbornou literaturou i na podkladě klinických zkušeností a vlastního dlouhodobého výzkumného sledování dětí vyrůstajících v méně příznivých psychosociálních podmínkách v prostředí vlastních rodin nebo v prostředí nerodinné kolektivní péče, tj. v dětských domovech.
Klíčová slova: riziko, resilience, psychická deprivace, dlouhodobé studie
Matějček, Zdeněk - Dytrych, Zdeněk (1998). Riziko a resilience. Československá psychologie, 42(2), 97-105.

Abstract not available.
Keywords: risk, resilience, psychological deprivation, long-term studies