Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Úvahy
Unique female response to stress?
Příspěvek je věnován hypotéze ohledně typicky ženské odpovědi na stresor, jež je charakterizována vzorcem chování, které se ve stresující situaci vyznačuje péčí o potomky a přilnutím ke skupině a jehož účelem je redukce vlastní zranitelnosti. V článku jsou zmíněny studie, jež autoři tend-and-befriend odpovědi na stres přinesli na podporu své hypotézy, a studie, které přišly s její kritikou.
Klíčová slova: péče a spojenectví, boj nebo útěk, stresová odpověď
Iva Šolcová (2019). Unique female response to stress? . Československá psychologie, 63(3), 364-368.

Specificky ženská odpověď na stres?
The contribution is devoted to the hypothesis about the unique female response to the stressor, which is characterized by a pattern of behavior that is manifested in the stressful situation by tending and befriending and whose purpose is to reduce one’s own vulnerability. The article mentions studies that the authors of tend-and befriend stress response have brought to support their hypothesis, and studies that have come up with its criticism.
Keywords: tend-and-befriend, fight-or-flight, stress response