Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Ověřování interpersonální hypotézy metodou GUHA. II. Část
Studie shrnuje výsledky experimentů z 2. Stádia užití metody GUHA v rámci interpersonální hypotézy hudby. Materiálem experimentů se stal reprezentativní výběr vzorků české hudby 50. let, hodnocený ve čtyřech skupinách (matematici, psychologové a psychiatři, mezinárodní muzikologové a studenti FF UK) a experty v letech 1994 - 1996. Potvrdil, že neexistuje jednoduše uchopitelný obraz doby, ale bohatá škála hodnot: čeští respondenti všech věkových kategorií přitom prokázali zvýšenou citlivost na typicky dobové fenomény, např. okázalý optimismus. Prostřednictvím metody GUHA se projevily některé závislosti mezi interpersonálním hodnocením a osobnostními charakteristikami. Experiment ukázal, že v procesu vnímání interpersonálních tendencí rozhoduje kompetence respondenta, nikoli intence autora.
Klíčová slova: interpersonální vztahy, metoda GUHA, kognitivní muzikologie
Doubravová, Jarmila - Ramešová, Nina (1998). Ověřování interpersonální hypotézy metodou GUHA. II. Část. Československá psychologie, 42(2), 144-154.

Abstract not available.
Keywords: interpersonal relations, GUHA method, cognitive musicology