Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Charakteristiky, indikátory kvality a dynamika formálních mentorských vztahů: Revize teoretického modelu J. E. Rhodesové
Intervenční programy vystavěné na principech mentoringu pro sociálně znevýhodněné děti a dospívající propojují děti a dobrovolníky a podporují vznik individuálních dlouhodobých podporujících vztahů mezi nimi. Tyto programy fungují od 90. let také v České republice. Souhrn literatury mentoringu detailně shrnuje výsledky studií, které se zabývaly výzkumem charakteristik a dynamikou mentorských vztahů, jež jsou přínosné pro sociálně znevýhodněné děti a dospívající. Souhrn také upozorňuje na znaky rizikových vztahů identifikovaných ve výzkumech mentoringu a uvádí výsledky studií, které se zabývaly typologií kvalitních a rizikových mentorských vztahů. Souhrn tak přispívá k současné debatě o kvalitě a dynamice mentorských vztahů, vývoji v sociálním kontextu a sociální psychologii dětí a dospívajících v následujících bodech: 1) Shrnuje principy mentoringu; 2) Shrnuje výsledky současných studií na téma charakteristiky mentorských vztahů; 3) Shrnuje typy mentorských vztahů podle současných studií. Studie tím doplňuje současné výsledky a navrhuje revizi stávajícícho modelu dynamiky vztahových procesů publikovaného Rhodesovou (2002, 2005). Studie reflektuje a rozšiřuje stávající poznatky v oblasti (profesionálního) mentoringu a psychologických teorií pozitivního vývoje dětí a dospívajících. Může tak nabídnout poznatky nezbytné pro další rozvoj praxe v oblasti mentoringu a sociálně-psychologické podpory pozitivního vývoje dětí a dospívajících.
Klíčová slova: mentoring pro děti a dospívající, vývoj v sociálním kontextu, kvalita mentoringu, pozitivní vývoj dětí a dospívajících
Tereza Brumovská, Gabriela Seidlová Málková (2020). Charakteristiky, indikátory kvality a dynamika formálních mentorských vztahů: Revize teoretického modelu J. E. Rhodesové . Československá psychologie, 64(2), 197-211.

Characteristics, quality features and dynamics in formal youth mentoring relationships: the Rhodes model revisited
Youth mentoring interventions are based on one-to-one long-term mentoring relationships formed between a volunteer and socially disadvantaged children and young people, and operate also in the Czech Republic. The paper presents a literature review that revisits the Rhodes Theoretical Model on mentoring processes (2002, 2005). In particular, the presented literature review operates the characteristics and dynamics of mentoring relational features that do or do not mediate mentoring benefits in formal youth mentoring relationships. It contributes to the current theory, research and evidence-based practice in the field of youth mentoring, social psychology and theories on development in social context with 1) Synthetizing the features of formal youth mentoring relationships associated with the quality of mentoring bonds; 2) Reviewing the research studies on relational dynamics and quality. Thus, it reviews the beneficial as well as risk relational and individual features in formal youth mentoring bonds, and 3) Reviewing features of Beneficial and Risky formal youth mentoring bonds. As a result, it revisits the model of pathways of benefits in formal youth mentoring relationships (Rhodes, 2002, 2005) according to the literature results published in the field to date. Subsequently, it informs academics, professionals and volunteers who interact with children and young people in the role of mentors, significant adults and role models; and thus contribute to evidence-based practice in these professions and services with research evidence on mentoring principles.
Keywords: youth mentoring relationships, youth mentoring interventions, quality of formal mentoring, development in social context