Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Úvahy
Interpretácia závislosti a nezávislosti na základe riešiteľských formúl
V príspevku sa závislosť a nezávislosť interpretuje jako filozoficko-ontologický pojem, ktorý však poskytuje široký priestor aj pre psychologické riešenia. V rámci nich autor prostredníctvom 12-ich formúl informuje o tradičných a netradičných prístupoch k riešeniu drogovej, hráčskej a kultovej závislosti. Rozbory ukázali, že netradičným prístupom je riešenie závislosti prostredníctvom závislosti, alebo na základe nezávislosti. Indikátorom nežiadúcej závislosti je insuficientná nezávislosť. Štúdia je teoretickým východiskom k projektovaniu empirického výskumu.
Klíčová slova: závislost, nezávislost
Grác, Ján (1998). Interpretácia závislosti a nezávislosti na základe riešiteľských formúl. Československá psychologie, 42(2), 169-177.

Abstract not available.
Keywords: dependence, independence