Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Dotazník temperamentových a charakterových rysů TCI: Profil osob ve výkonu trestu
Studie je heuristickou deskripcí souboru jedinců ve výkonu trestu Dotazníkem temperamentu a charakteru TCI s cílem nalézt diference, jež by mohly být vodítkem při interpretaci nálezů získaných od osob dosud netrestaných a predikci jejich chování v souvislosti s výběrovým řízením.
Srovnání průměrného profilu 498 mužů ve výkonu trestu s profilem 280 dobrovolníků MANOVA metodou GLS s věkem jako kovariancí, profilů odsouzených, tříděných dle chování ve výkonu trestu, příslušnosti k romské etnicitě a drogové závislosti jako klasifikačních proměnných přineslo podporu pro předpoklad diferenciačního potenciálu nástroje.
Klíčová slova: osobnost, osoby ve výkonu trestu, TCI, GLS MANOVA
Kožený, Jiří - Tišanská, Lýdie - Mezník, Jiří (1998). Dotazník temperamentových a charakterových rysů TCI: Profil osob ve výkonu trestu. Československá psychologie, 42(3), 218-226.

Abstract not available.
Keywords: personality, incarcerated persons, TCI, GLS MANOVA