Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Polemologický přístup k fenomúnu agrese, násilí a původu válek
Agrese je polyvalentní, nejednoznačný a těžko zařaditelný pojem. J. M. G. van der Dennen (1980) uvádí 106 více či méně odlišných definicí agrese a příbuzných pojmů, jako je např. agonistické chování a násilí. Agrese bývá různě konceptualizována. Kontroverze převládají v řadě otázek, např. zda je agrese jednotný či multifaktoriální konstrukt, zda do ní patří nebo nepatří násilí atd. Změnu od jednotné konceptualizace agrese ke specifikaci pojetí agrese, ve kterém je obsažena tolerance k násilí, představuje v psychologii G. V. Caprara (1992, 1994). Studie a knihy J. M. G. van Dennena poskytují reprezentativní přehled teorií lidské agrese, násilí a převažující role percepce ohrožení a strachu ve všech druzích a formách lidské agrese.
Klíčová slova: agrese, agresívní chování, násilí
Kamarýt, Jan (1998). Polemologický přístup k fenomúnu agrese, násilí a původu válek. Československá psychologie, 42(3), 235-244.

Abstract not available.
Keywords: aggression, aggressive behavior, violence