Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Predikce akademického úspěchu v prvním roce studia medicíny: Dichotomický přístup
Ve studii byl analyzován vztah mezi výsledkem přijímacího řízení a akademickým výkonem v prvním roce studia medicíny kategorizovaným na úspěšné zakončení a neukončení prvního ročníku. Soubor tvořilo 33 žen a 43 mužů rozdělených na skupinu s průměrným prospěchem 1.0 (17 mužů, 12 žen) a skupinu 26 mužů a 21 žen, kteří studium medicíny v prvním roce neukončili. Diskriminační analýza zařadila na podkladě hodnocení uchazečů během přijímacího řízení do "správné" skupiny 76,3 % jedinců.
Klíčová slova: studenti medicíny, prospěch, dichotomická klasifikace, diskriminační analýza
Kožený, Jiří - Tišanská, Lýdie - Höschl, Cyril (1998). Predikce akademického úspěchu v prvním roce studia medicíny: Dichotomický přístup. Československá psychologie, 42(4), 289-296.

Abstract not available.
Keywords: medical students, academic achievement, dichotomic classification, discriminant analysis