Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Zdroje sebehodnocení u temperamentových typů
Autoři se zaměřili na analýzu zdrojů sebehodnocení u temperamentových typů. Výzkum byl proveden na souboru studentů gymnázií (n = 428, z toho 184 chlapců a 244 dívek; průměrný věk 16 let). Ke sledování úrovně temperamentových charakteristik použili Eysenckův osobnostní dotazník, obsah sebepojetí zjišťovali pomocí sebeposouzení na 40 adjektivních sedmibodových bipolárních škálách. Pro sledování úrovně sebehodnocení použili Rosenbergovu škálu sebehodnocení. Zdroje sebehodnocení analyzovali pomocí mnohorozměrné regresní analýzy s krokovou regresí. U všech temperamentových typů je vysoké sebehodnocení spojeno s úspěšností. Ostatní charakteristiky jsou buď sdíleny dvojicemi typů, a to především těmi typy, které jsou definovány jedním společným pólem určité temperamentové dimenze, nebo jsou specifické jen pro daný typ.
Klíčová slova: sebehodnocení, temperament
Blatný, Marek - Osecká, Lída - Hrdlička, Michal (1998). Zdroje sebehodnocení u temperamentových typů. Československá psychologie, 42(4), 297-305.

Abstract not available.
Keywords: self-esteem, temperament