Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Několik poznámek k problematice transsexualismu
Autoři shrnují některé základní poznatky o transsexualismu (F 64.0 dle MKN 10). Zabývají se definicí této poruchy, diferenciální diagnostikou, psychosexuálním vývojem transsexuálů, rozdíly mezi female-to-male a male-to-female pacienty a nakonec i léčbou této poruchy, s důrazem především na terapeutický model aplikovaný v ČR. Dle jejich názoru vede v indikovaných případech chirurgická změna pohlaví ke zvýšení kvality života transsexuálních pacientů.
Klíčová slova: transsexualismus, diagnóza, psychosexuální vývoj, terapie
Marešová, Markéta - Weiss, Petr (1998). Několik poznámek k problematice transsexualismu. Československá psychologie, 42(4), 306-313.

Abstract not available.
Keywords: transsexualism, diagnosis, psychosexual development, therapy