Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Mini-mental state - Rychlé orientační vyšetření kognitivního stavu
Přes svůj malý rozsah se v této studii jeví test MMS jako spolehlivý, konzistntní a validní. Pro jeho praktické užívání jsou nyní k dispozici i předběžné české normy, které umožňují zachytit jak mírné, tak závažné poruchy paměti.
Klíčová slova: test MMS, poruchy paměti
Tošnerová, Tamara - Bahbouh, Radvan (1998). Mini-mental state - Rychlé orientační vyšetření kognitivního stavu. Československá psychologie, 42(4), 328-333.

Abstract not available.
Keywords: mini-mental state test, memory disorders