Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z historie
Odišiel jeden z najvýznamnejších budovateľov psychológie u nás - Miroslav T. Bažány (14.7.1923 - 30.1.1998)
M. T. Bažány bol významný iniciátor revitalizácie psychológie v Československu v 50. rokoch. Založil prvé experimentálno-psychologické pracovisko na Slovensku. Bol tvorcom a realizátorom novej koncepcie psychologickej výchovnej starostlivosti o dieťa. Inicioval založenie psychologických výchovných kliník, založil Výskumný ústav psychológie a patopsychológie dieťaťa, stredisko vydávania psychodiagnostických metód, odborný časopis Psychológia a patopsychológia dieťaťa, Laboratórium porovnávacej psychológie, Inštitút špeciálnej a liečebnej pedagogiky. Po okupácii r. 1968 emigroval a r. 1970-90 posobil ako expert UNESCO v edukatívnej oblasti prerozvojové krajiny. Po demokratickom prerode sa r. 1990 vrátil na Slovensko, kde vo funkcii dekana Pedagogickej fakulty Komenského univerzity povzniesol túto inštitúciu na európsky štandard vysokej školy.
Klíčová slova: historie psychologie, psychologie a patopsychologie dítěte, psychologická metodologie
Kováč, Damián - Kováliková, Veronika (1998). Odišiel jeden z najvýznamnejších budovateľov psychológie u nás - Miroslav T. Bažány (14.7.1923 - 30.1.1998). Československá psychologie, 42(4), 334-338.

Abstract not available.
Keywords: history of psychology, child psychology and pathopsychology, psychological methodology