Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Zdrroje sebehodnocení a životní spokojenosti: Osobnost a strategie zvládání
Autoři se zaměřili na analýzu vztahů sebehodnocení a životní spokojenosti k temperamentovým a interpersonálním charakteristikám osobnosti a stragegiím zvládání. Ačkoliv sebehodnocení a životní spokojenost spolu úzce souvisejí, jejich vztahy k temperamentovým a interpersonálním charakteristikám a strategiím náročných životních situací se shodují jen částečně. Spokojenost se sebou i s životem je spojena s emoční stabilitou. Pro osoby s vysokým sebehodnocením je dále typická především dominantní pozice vůči sociálnímu okolí, a to i v situacích zátěže, zatímco spokojenost s životem je založena na pozitivních interpersonálních vztazích a vyhledávání pozitivních aspektů stresujících situací.
Klíčová slova: sebehodnocení, životní spokojenost, temperament, interpersonální charakteristiky, strategie zvládání
Blatný, Marek - Osecká, Lída (1998). Zdrroje sebehodnocení a životní spokojenosti: Osobnost a strategie zvládání. Československá psychologie, 42(5), 385-394.

Abstract not available.
Keywords: self-esteem, life satisfaction, temperament, interpersonal characteristics, coping strategies