Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Koitální debut
Na základě přehledu českých i zahraničních výzkumů charakteristik sexuálního chování obyvatelstva uvádějí autoři nejdůležitější zjištění týkající se věku při prvním pohlavním styku, jeho širších sociálních souvislostí, jeho průběhu i následků pro pozdější vzorce sexuálního chování. Rozebírají zjištěné trendy, především pak snižování věku koitarché, zvyšování užití antikoncepce při prvním styku a sbližování morálních standardů mužské a ženské role.
Klíčová slova: koitální debut, věk, průběh
Weiss, Petr - Urbánek, Václav - Procházka, Ivo (1996). Koitální debut. Československá psychologie, 40(2), 138-145.

Abstract not available.
Keywords: coital début, age, course