Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Burnout syndrom: Teoretická východiska, diagnostické a intervenční možnosti
Burnout syndrom se stal za cca 25 let výzkumu velmi sledovanou proměnnou, především v USA a Kanadě, ale později i v Evropě a po celém světě. Jde nepochybně o závažný problém psychologicko-medicínský, ovlivňující jak kvalitu života postižených osob, tak jejich výkonnost. Příspěvek sleduje hlavní teoretické zdroje vyhaslosti, vývoj a utváření jeho charaktristiky včetně změny pojetí vyhaslosti jako důsledku chronického stresu u profesních skupin, obsahujících práci s lidmi, k pojetí specifikujícímu jako podmínku pouze příležitostný kontakt s lidmi a závislost na jejich hodnocení ve spojení s vlivem chronického stresu. Přináší přehled okolností, jež mohou vznik a rozvoj vyhaslosti facilitovat, či omezovat, regulovat a eliminovat. Seznamuje s vývojem metod diagnostiky vyhaslosti, poukazuje na jejich vzájemné podobné i odlišné znaky, informuje o českých verzích hlavních užívaných metod. Popisuje hlavní podobnosti i odlišnosti syndromu vyhaslosti od některých poruch či onemocnění (deprese, neurózy, neurastenie, alexithymie, CFS, PIFS) a zařazuje burnout do soustavy Mezinárodní klasifikace nemocí (10. revize). Informuje též o hlavních světových centrech výzkumu vyhaslosti a o možnostech jeho terapie a prevence.
Klíčová slova: burnout syndrom, chronický stres, zvládání, odolnost, MKN - 10
Kebza, Vladimír - Šolcová, Iva (1998). Burnout syndrom: Teoretická východiska, diagnostické a intervenční možnosti. Československá psychologie, 42(5), 429-448.

Abstract not available.
Keywords: burnout syndrome, chronic stress, coping, resilience, ICD - 10