Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Rozptyl voleb jako nově navrhované posuzovací kritérium testu barevného sémantického diferenciálu
Autor v článku referuje o zkušenostech z používání Testu barevného sémantického diferenciálu a na základě empiricky získaných dat navrhuje používání nového posuzovacího kritéria, které pracovně nazývá rozptyl voleb. Při vyhodnocování tohoto kritéria autor doporučuje vycházet ze zjištění počtu a velikosti jednobarevných bloků v záznamovém protokolu, které do určité míry indikují emocionální a kognitivní zakotvení probanda. Na základě mnoha vyhodnocených protokolů u dětí s poruchami chování a u dětí vedených čiště jako casus socialis, které byly v průběhu let 1994 - 1997 touto metodou vyšetřeny v dětském diagnostickém ústavu, je pak navrženo i orientační interpretační schéma, které má sloužit především jako příspěvek k rozšíření diagnostických možností TBSD, ale také jako námět k další odborné diskusi o platnosti tohoto kritéria.
Klíčová slova: Test barvného sémantického diferenciálu, posuzovací kritéria TBSD, rozptyl voleb, kognitivní a emocionální charakteristiky osobnosti
Gabriel, Zbyněk (1998). Rozptyl voleb jako nově navrhované posuzovací kritérium testu barevného sémantického diferenciálu. Československá psychologie, 42(5), 466-470.

Abstract not available.
Keywords: Colour Semantic Differential Test, judging critera of CSDT, choise scatter, cognitive and emotional personality traits