Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z historie
Psychologická společnost v Československu (1927 - 1952)
Vývoj Psychologické společnosti v Československu v letech 1927 - 1952 lze periodizovat takto: 1. od jejího založení v roce 1927 až do II. světové války, 2. v době válečné, 3. od roku 1945 do roku 1947, 4. od roku 1948 do jejího zániku v roce 1952.
Psychologická společnost byla v letech 1927 - 1952 pod výrazným vlivem různých politických zřízení. V dobách totalitních (pod nátlakem stranických předpisů a postupů) upadala. V dobách liberalismu se pluralitně (odborně a ideově) rozvíjela. Etapy její činnosti v otevřených poměrech let 1927 - 1938 a 1945 - 1947 lze považovat za inspirující pro dnešek i zítřek, etapy totalitní za poučné.
Klíčová slova: česká psychologie, dějiny psychologie, psychologická společnost
Hoskovec, Jiří (1998). Psychologická společnost v Československu (1927 - 1952). Československá psychologie, 42(6), 565-568.

Abstract not available.
Keywords: Czech psychology, history of psychology, Psychological Association