Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z historie
K medzníkovým a významným udalostiam vo vývoji novodobej psychológie na Slovensku
Vývoj novodobej psychológie na území Čiech, Moravy a Slovenska prebiehal v jednom štátnom útvare - Československu (1918 - 1993). K tomu sa prinášajú argumenty z rozvoja psychológie osobitne po 2. svetovej vojne. V študii sa uvádza 15 takých udalostí, ktoré boli subjektmi a teritoriálne viazané na Slovensko, ale mali celostátny dosah. Autor v závere formuluje niekoľko úvah o internacionalite a národno - regionálnom charaktere vedy a ďalšie perspektívy spolupráce medzi českými a slovenskými psychológmi.
Klíčová slova: historie psychologie, internacionalita vědy, integrační tendence
Kováč, Damián (1998). K medzníkovým a významným udalostiam vo vývoji novodobej psychológie na Slovensku. Československá psychologie, 42(6), 569-572.

Abstract not available.
Keywords: history of psychology, internationality of science, integrative tendencies