Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Odhad EPQ/A skórů na podkladě krátké verze EPQ/S
Ve studii jsou prezentovány lineární regresní rovnice pro odhad skórů plné verze EPQ ze skórů verze zkrácené na podkladě odpovědí 628 mužů a 763 žen. Nálezy, srovnatelné s britskými výsledky, naznačují uspokojivou stabilitu vztahů mezi parametry stupnic obou verzí. Technika je doporučena pro nomotetické studie.
Klíčová slova: EPQ/A, EPQ/S, lineární regresní analýza
Kožený, Jiří (1999). Odhad EPQ/A skórů na podkladě krátké verze EPQ/S. Československá psychologie, 43(1), 13-18.

Abstract not available.
Keywords: EPQQ/A, EPQQQ/S, linear regression analysis