Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Pokus o objektivizaci senzitivity k bolesti
Senzitivita k bolesti z hlediska prahu a tolerance je závažným faktorem, který může ovlivnit terapii algických stavů. Byla přezkoušena použitelnost turniketového testu ischemické bolesti k objektivizaci tolerance bolesti. Na skuině zdravých dobrovolníků byly stanoveny předběžné normy a na jejich základě byla zhodnocena skupina pacientů s vertebrogenním algickým syndromem.
Klíčová slova: turniketový test ischemické bolesti, práh a tolerance bolesti, senzitivita k bolesti, vertebrogenní algický syndrom
Březáková, Jaroslava (1999). Pokus o objektivizaci senzitivity k bolesti. Československá psychologie, 43(1), 67-72.

Abstract not available.
Keywords: tourniquet test of ischemic pain, threshold and tolerance to pain, sensitivity to pain, vertebral algic syndrome