Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Úvahy
Religionista a psycholog obhlížejí českou náboženskou scénu
Náboženská situace u nás je vcelku podobná jako v jiných zemích západní civilizace. Specifická je pro ni slabost tradičních náboženství, enormní sekularizace spojená s odmítáním explicitního náboženství a naopak, silná tendence k implicitnímu náboženství. Mezi psychologickými potřebami vedoucími k preferenci netradičních náboženství je zdůrazněna potřeba silných emočních zážitků, potřeba pospolitosti a potřeba jasně strukturovaného vidění světa.
Klíčová slova: netradiční náboženství, Česká republika, psychologické potřeby
Říčan, Pavel - Vojtíšek, Zdeněk (1999). Religionista a psycholog obhlížejí českou náboženskou scénu. Československá psychologie, 43(1), 73-80.

Abstract not available.
Keywords: nontraditional religions, Czech Republic, psychological needs