Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Negativní události, konflikty s rodiči a negativní emoce jako prediktory zdravotních stesků adolescentů: Rozdíly mezi dívkami a chlapci
Sledovali jsme souvislosti zdravotních stesků adolescentů s vnějšími vlivy a se subjektivními pocity. Studenti středních škol a učni (věk 16 - 17, 129 hochů, 200 dívek) posuzovali častost zdravotních potíží, frekvenci negativních událostí, konfliktů s rodiči a častost negativních emocí. Dívky uváděly vyšší frekvenci zdravotních obtízí a také vyšší frekvenci nepříjemných událostí. Proto jsme analyzovali vztah vnějších vlivů a negativních emocí u obou pohlaví zvlášť. Negativní emoce byly poněkud lepším prediktorem zdravotních stesků než vnější vlivy, a to zejména u dívek. Jak nepříjemné události, tak konflikty s rodiči zvyšovaly regresní odhad zdravotních stesků a byly lepším prediktorem zdravotních potíží u hochů než u dívek - vysvětlují u nich trojnásobek rozptylu. Také negativní emoce umožňují poněkud lépe předpovídat zdravotní stesky u hochů než u dívek, regresní odhad zdravotních stesků je zvyšován pouze negativními emocemi. V konečném modelu jsme testovali přínos znalosti úrovně prožívání negativních emocí k predikci zdravotních stesků z vnějších vlivů: jak u hochů, tak u dívek se procento vysvětlovaného rozptylu zvýší téměř o dvacet procent. Negativní emoce zprostředkují vnější vlivy u dívek zcela, u hochů zčásti.
Klíčová slova: adolescence, zdravotní stesky, negativní emoce, spokojenost, konflikty s rodiči
Osecká, Lída - Macek, Petr - Řehulková, Oliva (1999). Negativní události, konflikty s rodiči a negativní emoce jako prediktory zdravotních stesků adolescentů: Rozdíly mezi dívkami a chlapci. Československá psychologie, 43(2), 97-105.

Abstract not available.
Keywords: adolescence, health complaints, negative emotions, contentment, conflicts with parents