Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Moderátor zvládání zátěže typu sociální opory
Jde o přehledový článek o současném stavu studia sociální opory. Podávají se informace o teorii sociálního připoutání - attachment theory a hlavně o teorii zvládání zátěže, v jejímž rámci je sociální opora považována za jeden z důležitých vnějších zdrojů pomoci. Uvedeny jsou dotazníkové metody měření jak celkové míry spokojenosti s přijímanou sociální oporou, tak i metody měření sociální sítě daného jedince. Podán je stručný přehled nejdůležitějších empirických zjištění o vlivu sociální opory.
Klíčová slova: sociální opora, vnímaná sociální opora, přijímaná sociální opora, vyrovnávání se se stresem, sociální síť
Křivohlavý, Jaro (1999). Moderátor zvládání zátěže typu sociální opory. Československá psychologie, 43(2), 106-118.

Abstract not available.
Keywords: social support, perceived social support, received social support, coping with stress, social network