Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Niektoré trendy rozvoja psychológie náboženstva
V súvislosti s očakávanou renesanciou náboženstva poukazuje sa na niektoré styčné plochy náboženstva a vedy, metodologické otázky a perspektívne oblasti psychológie náboženstva.
Klíčová slova: náboženství a věda, psychologie náboženství, budoucí oblasti výzkumu
Stríženec, Michal (1999). Niektoré trendy rozvoja psychológie náboženstva. Československá psychologie, 43(2), 119-122.

Abstract not available.
Keywords: religion and science, psychology of religion, future research themes