Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná a metodická sdělení
T-S-I: Struktura a parciální normy metody ve zkouškové situaci
Vnitřní struktura Amthauerova testu struktury inteligence byla zkoumána na podkladě výkonu souboru 404 mužů (věkový rozsah 19 - 38 let) v emocionálně zátěžové situaci. Výsledky explorační faktorové analýzy (hlavní komponenty s rotací promax) a konfirmační faktorové analýzy (metoda maximální věrohodnosti) přinesly podporu pro přdpoklad existence dvou korelovaných faktorů. Na podkladě dat byly konstruovány parciální normy pro T-S-I subtesty, celkový skór, dimenzi rigidita - flexibilita, verbální a neverbální komponenty.
Klíčová slova: test inteligence T-S-I, parciální normy, EFA, CFA
Kožený, Jiří - Tičanská, Lydie (1999). T-S-I: Struktura a parciální normy metody ve zkouškové situaci. Československá psychologie, 43(2), 123-132.

Abstract not available.
Keywords: omteůůogemce test O-S-T, partial norms, EFA, CFA