Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
K psychologické problematice bolesti u vertebrogenního algického syndromu
Bolest u vertebrogenního algického syndromu je pojímána na základě vrátkové teorie bolesti R. Melzacka a P. D. Walla v kontextu bio-psycho-sociálním. Autorka předpokládá, že sociální a psychologické faktory mohou být nejen příčinou, ale i následkem bolesti. Proto je důležitá komplexní léčba vertebrogenního algického syndromu (tj. farmakologická, rehabilitační a lázeňská léčba, řešení sociálních problémů nemocného a mírnění bolesti psychologickými prostředky).
27 pacientů s vertebrogenním algickým syndromem bylo rozděleno podle testu ischemické bolesti na hyposenzitivní a hypersenzitivní a u těchto dvou skupin byly popsány: 1) různé aspekty bolesti, 2) některé psychologické faktory, 3) vybrané sociální faktory.
Některé charakteristiky byly typické pouze pro hypersensitivní pacienty, některé byly typické pro obě skupiny. Výsledky výzkumu by bylo možné uplatnit ke zlepšení psychologické péče u vybrané skupiny nemocných s vertebrogenním algickým syndromem.
Klíčová slova: chronická bolest, vertebrogenní algický syndrom, léčba bolesti zad, test ischemické bolesti, práh a tolerance ischemické bolesti
Březáková, Jaroslava (1996). K psychologické problematice bolesti u vertebrogenního algického syndromu . Československá psychologie, 40(2), 161-167.

Abstract not available.
Keywords: chronic pain, vertebral algic syndrom, therapy of back pain, test of ischemic pain, threshold and tolerance of ischemic pain