Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná a metodická sdělení
Charakteristiky hráčů počítačových her v adolescenci
Hraní počítačových her se zdá být populární aktivitou volného času, která přitahuje stále více osob. Hraní počítačových her je nejoblíbenější především mezi adolescenty. Výzkumný soubor tvořilo 393 adolescentů, u nichž se autoři zaměřili na demografické charakteristiky hraní počítačových her, motivaci ke hraní, oblíbené typy počítačových her, osobnostní vlastnosti a další témata. Pro deskripci osobnostních vlastností byl použit dotazník vycházející z pětifaktorové teorie osobnosti (Big Five). Autoři se zajímali o rozdíly ve hraní počítačových her mezi dívkami a chlapci. U čtyř skupin hráčů, které vytvořili na základě frekvence a délky hraní, sledovali rozdíly v osobnostních vlastnostech a sebeposouzení. Mezi osobami věnujícími se počítačovým hrám odlišně intenzivně identifikovali rozdíly v preferenci typů počítačových her, v osobnostních vlastnostech a v sebeposouzení.
Klíčová slova: adolescence, Big Five, osobnost, počítačové hry, sebeposouzení
Vaculík, Martin (1999). Charakteristiky hráčů počítačových her v adolescenci. Československá psychologie, 43(2), 165-179.

Abstract not available.
Keywords: adolescence, Big Five, computer games, personality self-rating