Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Diskuse
Frustrace z pojmu agrese, nebo metodologická skepse?
Pojem agrese jako záměrného poškozování nelze v psychologii považovat za smysluplný. Jeho trvající popularitu lze vysvětlit jednak archetypických zakotvením jeho nukleární metafory, jednak jeho sociální užitečností. Autor připouští jeho použití (a) jako hrubého, ale obecně srozumitelného odkazu k široké množině jevů, (b) v případech, kdy je operacionálně definován, (c) když kontext vylučuje nedorozumění. Místo snahy vylepšovat běžné definice navrhuje autor kultivovat "umění překladu" mezi jazyky teorií užívajících pojmu agrese.
Klíčová slova: agrese, definice, sociální funkce, intence
Říčan, Pavel (1999). Frustrace z pojmu agrese, nebo metodologická skepse?. Československá psychologie, 43(2), 180-183.

Abstract not available.
Keywords: aggression, definition, social function, intention