Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Úvahy
Muži, ženy a krutost - K problému mužské agrese vůči ženám
Mužská krutost je analyzována jako jeden z extrémů lidského vztahu, s cílem přispět k poznání mužsko-ženské polarity. Jsou uvedeny relevantní psychopatologické pojmy, nepatologické znásilnění a krutost v rámci fantazie a hry. Poté se autor zaměřuje na sociální funkci násilí v podpoře patriarchátu a na jeho náboženské formy, v nichž vidí pokus řešit archetypální napětí mezi mužem a ženou.
Klíčová slova: agrese, násilí, sadomasochismus, kultura, náboženství
Říčan, Pavel (1999). Muži, ženy a krutost - K problému mužské agrese vůči ženám. Československá psychologie, 43(3), 267-274.

Abstract not available.
Keywords: aggression, violence, sadomasochism, culture, religion