Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Diskuse
Frustrace z pojmu agrese, nebo metodologická skepse?
Pojem agrese je pojednán zejména v souvislosti s kontextuálním a diskurzivním přístupem. Jsou diskutovány etické konotace pojmu a vliv vědeckého paradigmatu a vědecké komunity. Různé přístupy a jeden pojem jsou zdrojem metodologických nesnází.
Klíčová slova: agrese, definice pojmu, kontextuální přístup
Čermák, Ivo (1999). Frustrace z pojmu agrese, nebo metodologická skepse?. Československá psychologie, 43(3), 275-279.

Abstract not available.
Keywords: aggression, definition of term, contextual approach