Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná a metodická sdělení
Srovnání kvality života před a jeden rok po transplantaci jater
Autorka srovnávala kvalitu života pacientů před transplantací jater a 1 rok po ní. Výzkum probíhal v Praze v IKEM od roku 1997 do roku 1998, celkový počet dotázaných je 75. Kvalita života byla zjišťována pomocí dvou dotazníků: QOL - CZ (SQUALA) a COOP/WONCA Charts. Ke statisticky signifikantnímu zlepšení došlo v oblastech: zdraví, psychická pohoda, péče o sebe sama, odpočinek, fyzická kondice, denní činnosti a společenská aktivita. Celkový orientační skór kvality života se signifikantně zlepšil pouze u dotazníku COOP/WONCA Charts. Při srovnávání některých položek z obou dotazníků byly zjištěny tyto významné korelace: zdraví - celkové zdraví, fyzická soběstačnost - denní činnosti, psychická pohoda - nálada.
Klíčová slova: kvalita života, transplantace jater
Ptáčková, Andrea (1999). Srovnání kvality života před a jeden rok po transplantaci jater. Československá psychologie, 43(4), 338-348.

Abstract not available.
Keywords: quality of life, lever transplantation