Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná a metodická sdělení
Analýza časového průběhu pozornosti - comeback
Obsahem této studie je zpráva o replikaci výzkumu, který prováděli Chmelař a Osecký (1971, 1971 a). Byla použita experimentální metoda, která mírně modifikuje metodu použitou těmito autory. Pomocí počítačového textu pozornosti byly zjišťovány pravděpodobnostní charakteristiky časového průběhu pozornosti jako markovského procesu. Základní zjištění se ukázala být totožná jako v předchozích výzkumech.
Klíčová slova: časový průběh ppozornosti, exponenciální rozložení, markovské procesy, pravděpodobnost
Šimeček, Michal - Urbánek, Tomáš (1999). Analýza časového průběhu pozornosti - comeback. Československá psychologie, 43(4), 349-357.

Abstract not available.
Keywords: attention time course, exponential distribution, Markov processes, probability