Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Elektronické hry a agrese
Autor se ve svém příspěvku zaměřil na problematiku vztahu mezi agresí a hraním elektronických her. Problematika agrese patří mezi nejčastěji uváděné negativní vlivy hraní elektronických her. Existence vztahu mezi agresí a hraním elektronických her však není jednoznačná. V příspěvku je uvedena řada výsledků výzkumných projektů zaměřených na oblast agrese a hraní elektronických her. Autor na prezentované výsledky nahlíží především z pohledu dvou teoretických přístupů - teorie sociálního učení a teorie katarze. Ve svém příspěvku zároveň poukazuje na nedostatek relevantních výsledků, které by umožňovaly vyslovení dostatečně přesvědčivých a jednoznačných závěrů.
Klíčová slova: agrese, elektronické hry, teorie sociálního učení, teorie katarze
Vaculík, Martin (1999). Elektronické hry a agrese. Československá psychologie, 43(5), 422-432.

Abstract not available.
Keywords: aggression, electronic games, social learning theory, theory of catharsis