Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná a metodická sdělení
Pojem zdravotné postihnutie v životnej skúsenosti ľudí
Predmetom štúdie je informovanie o výsledkoch prieskumu zameraného na asociácie, ktoré sa ľuďom viažu na pojem zdravotné postihnutie. Prieskumu sa zúčastnilo 811 respondentov. Autorka predpokladala, že v ich asociáciách sa odráža vlastná či odpozorovaná životná skúsenosť so zdravotným postihnutím a účinnosť opatrení zo strany spoločnosti na zlepšenie životnej situácie ľudí so zdravotným postihnutím a ich rodín.
Jednotlivé slovné asociácie boli spracované do slovných jednotiek a slovných kategórií, bol sledovaný ich výskyt u ľudí s autentickou životnou skúsenosťou a bez nej. Autorka sa rovnako zaujímala o charakter asociácií z hľadiska ich emocionálneho náboja (neutrálne, pozitívne, negatívne asociácie). Medzi asociáciami ľudí s autentickou životnou skúsenosťou a bez nej boli zistené zaujímavé rozdiely, kterým sa autorka podrobnejšie venovala aj z hľadiska zistení iných autorov.
Klíčová slova: zdravotní postižení, porucha, omezení, handicap
Repková, Kvetoslava (1999). Pojem zdravotné postihnutie v životnej skúsenosti ľudí. Československá psychologie, 43(5), 433-448.

Abstract not available.
Keywords: health handicap, disorder, limitation, handicap