Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Úvahy a diskuse
Odborná pomoc při rozchodu se sektou (Úloha psychologie ve výstupovém poradenství)
V současné multireligiózní společnosti působí řada náboženských skupin, běžně nazývaných jako sekty, jež jsou nebezpečné pro rozvoj osobnosti, sociální uplatnění i duševní zdraví. Roste poptávka po odbornících, kteří by poradensky pečovali jednak o jedince, pro něž se členství v nábořenské skupině stalo subjektivně pociťovaným problémam, jednak o jejich znepokojené okolí. Autoří vytyčují strategické zásady výstupového poradenství: nenásilný postup, navázání na "předchorobí", respekt k pozitivní funkci členství v sektě a vedení ke zdravé duchovnosti. Ideální kvalifikaci výstupového poradce vidí v kombinaci průpravy religionistické, teologické a psychologicko-psychiatrické a navrhují způsob spolupráce v týmu odborníků.
Klíčová slova: sekta, totalitarismus, manipulace, deprogramování, spiritualita
Říčan, Pavel - Vojtíšek, Zdeněk (1999). Odborná pomoc při rozchodu se sektou (Úloha psychologie ve výstupovém poradenství). Československá psychologie, 43(5), 459-464.

Abstract not available.
Keywords: cult, totalitarism, manipulation, deprogramming, spirituality