Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Niektoré súčasné trendy v psychoterapii zameranej na človeka
Článok približuje niektoré súčasné trendy v psychoterapii zameranej na človeka. Zameriava sa na rozšírenie hlavných paradigmatických prúdov v psychoterapii zameranej na človeka. Predstavuje niektoré publikácie tohto prístupu reprezentujúce špecifikácie psychoterapeutického prístupu k jednotlivým skupinám klientov. Exploruje otázku kontroly efektu psychoterapie v prístupe zameranom na človeka. Zaoberá se vzťahom tohto prístupu k eklektizmu a integrácii v psychoterapii. Reflektuje témy v oblasti terapeutovho sposobu bytia s klientom a významu spirituality psychoterapeutickej práci s klientom. V článku sú tiež popísané súčasné trendy vo výskume psychoterapie zameranej na človeka.
Klíčová slova: psychoterapie zaměřená na člověka, rogersovská psychoterapie, experienciální psychoterapie, současné trendy v psychoterapii
Timuľák, Ladislav (1999). Niektoré súčasné trendy v psychoterapii zameranej na človeka. Československá psychologie, 43(6), 481-489.

Abstract not available.
Keywords: person-centered psychotherapy, Rogerian psychotherapy, experiential psychotherapy, current trends in psychotherapy