Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Fenomén komunity Scotta Pecka
Cieľom tejto štúdie je prezentácia modelu práce so skupinou s názvom "komunita Scotta Pecka", vzhľadom na skutočnosť, že v našom regióne je takmer neznámy, a špecifikácia jeho osobitosti v porovnaní s inými druhmi skupín. Okrem stručnej definície komunity, popisu fáz jej budovania v skupine a modelu facilitácie, článok hovorí o historickom pozadí výskytu fenoménu komunity a o pozitívnych a negatívnych aspektoch skúsenosti s takouto komunitou.
Klíčová slova: komunita, komunikace, skupina, vývoj skupiny
Sadovská, Júlia (1999). Fenomén komunity Scotta Pecka. Československá psychologie, 43(6), 490-496.

Abstract not available.
Keywords: community, communication, group, group development