Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná a metodická sdělení
Problematika obětí trestné činnosti a distresu v České republice
Studie srovnává výsledky výzkumů zaměřených na viktimizaci jako stresogenní zkušenost v USA a v ČR. Autoři analyzují proces, ve kterém viktimizace narušuje spokojenost lidí. Zároveň si všímají strachu z kriminality, ochrany vůči zločinu a vyhýbání se zločinu. Soubor byl tvořen 703 rodinami ve druhém roce tříletého výzkumu (1994 - 1996). Výsledkem viktimizace byl distres. Zkušenosti obětí trestné činnosti měly vliv na regulaci distresu. U žen bylo zjištěno, že strach z kriminality se ve zkoumaném procesu nachází mezi viktimizací a distresem, který narůstá. U mužů je to ochrana a vyhýbání se žločinu, které se nacházejí mezi napadením a distresem. Ochrana vůči zločinu redukuje depresi, zatímco vyhýbání se depresi prohlubuje zároveň s anxietou. Účinky viktimizace mají na distres přímé a nepřímé vlivy a liší se podle pohlaví. Strach žen se jeví jako sekundární stres, který zvyšuje jejich distres (Pearlin, 1989). Průměrné skóre strachu z kriminality bylo dvakrát vyšší u žen než u mužů.
Klíčová slova: viktimizace, strach z kriminality, ochrana proti kriminalitě, vyhýbání se zločinu
Pechačová, Zdeňka - Hraba, Joseph - Lorenz, Frederick O. - Bao, Wan-Ning (1999). Problematika obětí trestné činnosti a distresu v České republice. Československá psychologie, 43(6), 504-516.

Abstract not available.
Keywords: criminal victimization, fear of crime, protection against crime, avoidance of crime