Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z historie psychologie
Marta Kosová, česká psycholožka v Rakousku (1919-1989)
Článek pojednává o významné dětské psycholožce českého původu, Martě Kosové, která v roce 1949 emigrovala do Rakouska. Zabývala se dětskou psychologií, zejména využitím projektivních metod v diagnostice. Je autorkou studie o kresbách dětí z terezínského ghetta. Sama prošla jak Terezínem, tak koncentračním táborem v Osvětimi.
Klíčová slova: dějiny psychologie, dějiny české psychologie, dějiny rakouské psychologie, projektivní testy
Matějček, Zdeněk (1999). Marta Kosová, česká psycholožka v Rakousku (1919-1989). Československá psychologie, 43(6), 536-538.

Abstract not available.
Keywords: history of psychology, history of Czech psychology, history of Austrian psychology, projective tests