Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z historie psychologie
Doc. PhDr. Cyril Stejskal (1890 - 1969)
Příspěvek je věnován významné osobnosti české pedagogiky a psychologie, Cyrilu Stejskalovi. C. Stejskal patří k zakladatelům českého poradenství, školní psychologie a pedologie.
Klíčová slova: dějiny psychologie, dějiny české psychologie
Musil, Jiří V. (1999). Doc. PhDr. Cyril Stejskal (1890 - 1969). Československá psychologie, 43(6), 539-542.

Abstract not available.
Keywords: history of psychology, history of Czech psychology