Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Úvahy a diskuse
Krutost jako prožitek a jako motiv (příspěvek k teorii lidské agrese)
Stať je věnována teoretické analýze přání působit jiné živé bytosti utrpení a uspokojení, jež toto utrpení přináší subjektu. Jsou užity psychopatologické pojmy, zvláště pojem sadismu, a to především z hlediska psychoanalýzy. Jako motivy krutosti jsou uvedeny algolagnie, chuť moci, kompenzace pocitů méněcennosti, zvědavost, touha po silném zážitku a potřeba překonat samotu. Autor poukazuje na ideologizaci jako na vážnou překážku objektivního přístupu ke krutosti a k agresi vůbec. Jeden ze zdrojů krutosti je viděn v tom, že týrání mívá funkci sociální kontroly. Je zvažována antropologická konstantnost krutosti a je zmíněn její náboženský kontext.
Klíčová slova: krutost, agrese, antropologie, náboženství, fenomenologie
Říčan, Pavel (1999). Krutost jako prožitek a jako motiv (příspěvek k teorii lidské agrese). Československá psychologie, 43(6), 543-555.

Abstract not available.
Keywords: cruelty, aggression, anthropology, religion, phenomenology