Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Kognitivní funkce metafor v politice
Obsahem studie je analýza metaforických vyjádření užívaných v rámci různých forem komunikace politické problematiky z hlediska současné kognitivní psychologie a kognitivní lingvistiky. Teoretický rámec přijatý pro uchopení dané problematiky tvoří teorie mapování struktury D. Gentnerové, teorie konceptuální metafory G. Lakoffa a teorie představových schémat M. Johnsona. Tyto teorie umožňují chápat v politice užívaná metaforická vyjádření jako způsoby konceptualizace a vysvětlit jejich předpokládaný kognitivní efekt a mechanismus působení. Je shromážděn orientační vzorek metaforických vyjádření užívaných v různých formách komunikace politické problematiky na domácí i zahraniční politické scéně v průběhu let 1996 a 1997. V návaznosti na přijatá teoretická východiska jsou analyzovány vybrané příklady metafor.
Klíčová slova: metafora, politika, mapování, kognitivní efekt
Chrz, Vladimír (2000). Kognitivní funkce metafor v politice. Československá psychologie, 44(1), 11--25.

Abstract not available.
Keywords: metaphor, politics, mapping, cognitive effect