Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Vnitřní konzistence české verze dotazníku NEO-FFI
Ve studii jsou uvedeny základní psychometrické charakteristiky české verze NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI). Tento dotazník byl vytvořen k měření pěti obecných dimenzí osobnosti (Big Five). NEO-FFI obsahuje celkem 60 položek, vždy 12 pro každou z pěti dimenzí osobnosti (Neuroticismus, Extraverzi, Otevřenost vůči zkušenosti, Přívětivost, Svědomitost). Dotazník byl administrován 945 respondentům. Vnitřní konzistence jednotlivých škál se pohybuje v rozpětí od 0.60 do 0.84. Zjištěná faktorová struktura položek NEO-FFI, až na několik výjimek, odpovídá předpokládané struktuře. problematické položky spadají předeším do škál Otevřenost vůči zkušenosti a Přívětivost. Rovněž jsou diskutovány základní psychometrické charakteristiky německé, kanadské a polské verze NEO-FFI.
Klíčová slova: pětifaktorová struktura popisu osobnosti, NEO-FFI, vnitřní konzistence
Hřebíčková, Martina - Čermák, Ivo (1996). Vnitřní konzistence české verze dotazníku NEO-FFI. Československá psychologie, 40(3), 208-216.

Abstract not available.
Keywords: five-factor structure of personality description, NEO-FFI, internal consistency