Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Pražská metoda deskripce chování novorozence
Psychologická behaviorální Pražská metoda deskripce chování novorozenců má extenzivní charakter, (138 položek celkem). Je zaměřena na zjištění míry optimality anamnestických podmínek (36 položek), zmapování chování novorozence a matky v přirozené dyadické situaci při kojení (29 položek) a zjištění psychického potenciálu novorozence při strukturovaném vyšetřování hodnotitelem (73 položek). Neobsahuje averzivní neurologické položky, akceptuje přirozenost situace a spontánní rytmus spánku a bdění novorozence. Percepci, pozornost, emoce v mimice a hlasových projevech novorozenců lze hodnotit jedině tehdy, dosáhne-li novorozenec stavu bdění spontánně. Jednosměrné, většinou pětibodové škály, hodnotí optimální aktuální chování fyziologických novorozenců a případné odchylky od tohoto chování. Pražská metoda je v praxi použitelná pro poradenství ke kojení, k rané psychologické péči o novorozence a podporu intuitivního rodičovství.
Klíčová slova: matka, novorozenec, chování, hodnocení
Šulcová, Eva (2000). Pražská metoda deskripce chování novorozence . Československá psychologie, 44(2), 148-164.

Abstract not available.
Keywords: mother, new-born child, behaviour, evaluation